Zoeken
  • Aerial Pro

'Veiligheid is niet het doel'

De titel van deze blog klinkt op het eerste ogenblik misschien een beetje vreemd. Want veiligheid is toch het belangrijkste vereiste bij professioneel vliegen met drones? Dat klopt inderdaad, maar veiligheid is niet het doel van een commerciële drone operator. Het doel van een drone operator is om taken sneller, efficiënter en beter uit te voeren dan met conventionele methodes. Hierdoor kan hij zelf zijn boterham verdienen en kosten besparen voor zijn klanten.


Dat veiligheid niet het doel is maar wel het belangrijkste vereiste, ervaar ik als piloot op de Airbus A320 elke vlucht weer. Om het hoogste niveau van veiligheid te creëren zijn consistente en voorspelbare werkwijzen, goede informatievoorziening en heldere communicatie van groot belang. Onder meer deze facetten vormen dan ook de onderliggende basis van waarom vliegen de veiligste manier van transport is. Daarbij moet je ook bedenken dat het goed laten functioneren van een luchtvaartmaatschappij geen gemakkelijke opgave is. Men heeft te maken met een groot aantal variabelen, zoals complex materieel, veel personeelsleden en verschillende toeleveranciers. Bovendien vindt deze hele operatie plaats in een uitdagende omgeving die constant verandert.


Onze doelstelling bij Aerial Pro is om het vliegen met drones voor zowel particulieren als professionals net zo veilig te maken als dat de grote luchtvaart vandaag de dag is. In deze blog gaan we in op een drietal elementen die hiervoor van groot belang zijn.Inspectie van een Airbus A380 met een Topcon Falcon 8.


De Drone


Net als dat het bij een luchtvaartmaatschappij van belang is dat de vliegtuigen op elk moment in een goede staat verkeren, is dit ook zo bij het vliegen met drones. En waar een Airbus of Boeing eerst een Certificate of Airworthiness moet verkrijgen voordat met het toestel gevlogen mag worden, moet een drone onder het volledige ROC ook eerst een keuring ondergaan voordat deze de lucht in mag. Onder de ROC-light wetgeving is een dergelijke keuring op dit moment niet van toepassing. Dit betekent echter niet dat je als operator onder het ROC-light niet verantwoordelijk bent voor de staat waarin het toestel verkeerd.


Elke operator, of het nu gaat om een groot bedrijf of een zelfstandige, is er verantwoordelijk voor dat het toestel goed onderhouden wordt en zo ‘luchtwaardig’ blijft. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat voor elke vlucht een check moet worden gedaan of het toestel naar behoren functioneert. Ook het bijhouden van software en firmware updates is een belangrijk onderdeel van dit proces. Een zelfstandige of klein bedrijf zal dit onderhoud het liefst zo veel mogelijk in eigen beheer houden. Een grote drone operator daarentegen zou moeten overwegen om het onderhoud door een externe partij - een Maintenance Services Provider (MSP) - te laten beheren.


Ground Control Station (GCS)


In tegenstelling tot de cockpit, voor de piloot van een bemand vliegtuig zijn primaire werkomgeving, heeft een dronepiloot bijna altijd te maken met een andere omgeving waarin hij opereert. Het is daarom van belang om een bepaalde minimale basis te ontwikkelen van waaruit men de vlucht gaat beginnen. Denk hierbij onder andere aan de manier van opzetten van de plek waar het GCS wordt ‘geïnstalleerd’ voor een opdracht.

Bij het vliegen met drones heb je in tegenstelling tot de bemande luchtvaart meestal geen luchthaven waarvandaan je vertrekt. Elke keer dat je op locatie je flight area en operating site opzet creëer je als het ware een kleine luchthaven vanuit waar de vlucht begint en eindigt. Het is van belang om te checken of deze zelf gecreëerde ‘luchthaven' voldoet aan een aantal eisen. Zo moet er natuurlijk gecontroleerd worden of er niet in een gesloten of verboden luchtruim gevlogen wordt en of deze niet te dichtbij bemande luchthavens of heliports ligt. Ook moet de flight area duidelijk gemarkeerd worden en moeten personen binnen de operating site geattendeerd worden op de vliegoperatie die hier plaatsvindt. Verder is het altijd verstandig om de aanvlieg en vertrek routes goed te checken op obstakels en jezelf er van te verzekeren dat het zicht op de drone ten alle tijden behouden kan worden.


De cockpit van een een Airbus A320


Een Compliant Drone Programma


Het is een feit dat de gevolgen van een ongeluk of incident in de bemande luchtvaart meestal groter zullen zijn dan die bij het vliegen met drones. Echter geldt voor beide operaties dat zij onder de luchtvaartwet vallen en dat overtredingen en nalatigheid zwaar bestraft kunnen worden. Het is dan ook van groot belang om als operator je zaken goed op orde te hebben. Binnen een groot bedrijf kan de juridische afdeling of een risico manager interne regels en richtlijnen opstellen om operationele verliezen en aansprakelijkheid binnen de vliegoperatie zo veel mogelijk te beperken. Ook een kleine operator doet er verstandig aan om dergelijke Standard Operating Procedures (SOP’s) voor zijn vliegoperatie op te stellen. In beide gevallen gaat het hierbij niet alleen om het opstellen van regels maar om het creëren van een bedrijfscultuur waarbij risicomijdend gedrag de standaard wordt.

Veiligheid is een optelsom van de kennis over risico’s, welke wordt omgezet in praktische handelswijzen. Vanaf het begin van de commerciële luchtvaart wordt er daarom al vertrouwd op SOP's, checklisten en operationele handboeken (OM). Doordat er veel handelingen voor, na en tijdens een vlucht plaatsvinden is er logischerwijs ruimte voor fouten. Door het gebruik van checklisten en SOP's omschreven in het OM kunnen deze zo veel mogelijk vermeden worden. Een goede checklist omvat hierbij een controle van de meest essentiële punten en deze hoeft daarom ook geen 10 pagina’s lang te zijn. Het operationeel handboek (OM) standaardiseert processen en handelswijzen en verminderd variabelen. Hierdoor worden veilige en efficiënte procedures gecreëerd die menselijke fouten kunnen voorkomen.


Vergroot de veiligheid van jouw vliegoperatie


In onze Handleiding Drones Voor Professionals gaan wij uitgebreid in op wat er komt kijken bij het opzetten van een veilige en professionele vliegoperatie met drones. Vele nieuwe en bestaande drone operators hebben al van deze handleiding en onze services gebruik gemaakt voor het (verder) professionaliseren van hun vliegoperatie. Wilt u ook uw vliegoperatie professionaliseren of moet u uw drone operatie nog opstarten? Neem dan contact met ons op, wij helpen u hier graag mee.

© 2015 - 2019 Aerial Pro B.V. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
US Icon.png