Zoeken
  • Aerial Pro

Regels voor ROC houders versoepeld.

Op woensdag 27 oktober vond op de RDM Campus in de haven van Rotterdam de Conferentie Drones 2017 plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en was bedoeld voor vertegenwoordigers vanuit de overheid, de industrie, professionele drone operators, kennisinstellingen (universiteiten en onderzoeksinstellingen) en vertegenwoordigers uit de bemande luchtvaart en de modelvliegsport.


Na een inleiding van Directeur Generaal Bereikbaarheid Mark Frequin, volgt er een discussieronde waarbij de aanwezigen aan aantal stellingen wordt voorgelegd. Uit de antwoorden die de aanwezigen geven blijkt dat er veel (maatschappelijke) mogelijkheden zijn voor drones maar dat er nog niet voldoende mag onder de huidige wet- en regelgeving. Het beeld van Nederland als een land waar (te) veel gepolderd wordt komt sterk naar voren. Gelukkig belooft DG Frequin dat hier verandering in zal komen.

Na de discussieronde volgen er een aantal workshops. Tijdens een van deze workshops komt de stijging van het aantal incidenten met drones ter sprake. Het blijkt dat ondanks dat drones steeds meer maatschappelijk geaccepteerd zijn, er nog steeds veel recreatieve dronevliegers zijn die onvoldoende op de hoogte zijn van de regelgeving en de verschillende No Fly Zones voor drones in Nederland. Een van de deelnemers beveelt dan ook aan dat de communicatie en informatievoorziening vanuit de overheid verbeterd moet worden en dat er actuele data beschikbaar gesteld moet worden voor apps voor vluchtvoorbereiding zoals de Vlieg Veilig App van a.s.r. en AirHub.


Tijdens de workshop over regelgeving, die wordt geleid door Ron van de Leijgraaf van I&M, worden voornamelijk de toekomstige Europese regels voor drones besproken. Zoals verwacht zullen de meeste drone operators in Nederland straks vallen in de 'open' categorie (met enkel kenniseisen aan de piloot en technische eisen aan de drone) of 'specific' categorie (hierbij staat het mitigeren van risico's centraal) zullen vallen. Ook werd tijdens deze workshop de aanpassing van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van 4 oktober jongstleden aangekondigd.

Met deze aanpassing van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen worden voor ROC-houders de afstandscriteria versoepeld waardoor zij nu op 25 meter in plaats van 150 meter van onder andere gebouwen, wegen en industrie mogen vliegen. Ook komen er meer mogelijkheden voor het vliegen in CTR's en vervallen de NOTAM- en andere meldingsplichten grotendeels. Voor de grote groep ROC-light houders (al meer dan 400 op dit moment) wordt de wetgeving enkel verduidelijkt maar verandert er met deze aanpassing niets.


Al met al was het een interessante middag. Het is ook goed om te zien dat de wetgeving zich blijft ontwikkelen. Wij hopen dat in volgende aanpassingen van de wet de regels voor ROC-light houders ook verruimt zullen worden zodat zij in ieder geval meer mogen dan recreatieve dronevliegers.

© 2015 - 2019 Aerial Pro B.V. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
US Icon.png