Zoeken
  • Aerial Pro

Drones in de Tweede Kamer

Dat drones de interesse wekken van veel mensen zal niemand verbazen. Dagelijks zijn er berichten in de media over de ontwikkelingen rondom drones. In de politiek wordt er echter nog niet heel veel over drones gesproken. Wellicht komt daar na het rondetafelgesprek 'Drones' in de Tweede Kamer op 8 maart verandering in...


Het rondetafelgesprek werd georganiseerd door de commissie van Infrastructuur en Waterstaat en stond onder leiding van voorzitter Amhaouch van het CDA. De commissie organiseerde het rondetafelgesprek om een beter beeld te krijgen van de kansen en knelpunten van het gebruik van drones door professionals en particulieren. In vier blokken van telkens een uur kwamen deskundigen aan het woord. Stephan van Vuren mocht namens Aerial Pro in het vierde blok zijn visie geven over het gebruik van drones in de praktijk. Tijdens dit vierde blok wilden de kamerleden graag weten: waar hebben professionals en particulieren die drones gebruiken mee te maken?Afbeelding: Stephan van Vuren van Aerial Pro naast Wiebe de Jager van Dronewatch en Coen de Jong (Freelance filmmaker).


Voorafgaand aan het rondetafelgesprek hadden de deskundigen de mogelijkheid een position paper in te leveren om zo hun punten alvast kenbaar te maken. Door onze werkzaamheden hebben wij bij Aerial Pro over de afgelopen jaren een goed inzicht kunnen krijgen in de trends en ontwikkelingen in de markt. Er waren dus een hoop punten die we hadden willen aandragen. We kozen er echter voor om op twee specifieke punten te focussen: het grote aantal No Fly Zones voor drones in Nederland en de (te) strikte regels voor ROC-light houders.


Doordat we in Nederland relatief veel vliegvelden hebben op een klein oppervlak, zijn er in ons land ook veel gebieden waar niet of beperkt gevlogen mag worden met drones. Als je de Vlieg Veilig App van a.s.r. bekijkt zie je dat grote delen van de westen en zuiden van ons land rood gekleurd zijn. Als particulier mag je hier helemaal niet vliegen en als professional moet je hier een volledig ROC met een moeilijk te behalen ontheffing voor hebben. ROC-light houders mogen hier officieel ook niet vliegen, zelfs al stemmen zij hun vlucht af met de luchtverkeersleiding.


Aerial Pro pleitte er daarom voor om deze CTR's opnieuw in te delen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Portugese of Franse gecontroleerde luchtruim. Zo zou het enkel in een kleine strook van de aanvliegroutes naar een luchthaven nog verboden zijn om te vliegen met drones. Hoe verder je van deze strook af bent, hoe hoger je dan zou mogen vliegen. Door middel van een app zou het vervolgens ook mogelijk moeten zijn om vluchten binnen deze gebieden te coördineren met de luchtverkeersleiding, zodat alle gebruikers van het luchtruim een duidelijk overzicht hebben van wie er op welk moment in de lucht is.


Afbeelding: indeling van het Franse luchtruim met verschillende stroken.


Het tweede punt waarvoor wij gepleit hebben tijdens het rondetafelgesprek was de versoepeling van een aantal regels voor ROC-light houders. Op dit moment moeten zij van gebouwen, wegen, objecten, etc. 50 meter afstand houden. Enkel met een volledig ROC is het mogelijk om op 25 meter of dichterbij te vliegen. Het behalen van een volledig ROC is voor veel kleinere bedrijven - als ook voor grotere bedrijven die net starten met drones - een te kostbaar en langdurig proces. Alleen al om de vergunning aan te vragen moet men €1875 neerleggen, en daar komen de kosten voor bijvoorbeeld de opleiding, keuring en het operationele handboek nog bij.


Om het probleem met de afstanden op te lossen pleitten wij daarom om alvast de 1:1 regel in te voeren. Dit is een regel die ook in de komende Europese regelgeving voor drones voorkomt. Zo zou van een object van 5 meter hoog ook 5 meter afstand gehouden dienen te worden. Je zou dit zelfs afhankelijk kunnen maken van de veiligheidssystemen in een drone (denk aan het vision sensing systeem in DJI drones). Daarnaast zou de overheid door het versoepelen van bepaalde eisen (bijvoorbeeld voor de technische keuring) de kosten voor het behalen van een ROC enorm kunnen verminderen.


Wij hopen dat onze punten en die van de andere experts door de kamerleden ter harte worden genomen om zo de drone industrie in Nederland weer voorop te laten lopen en de innovatie in ons land aan te wakkeren. De kamerleden hebben ons al laten weten naar de voorstellen te willen gaan kijken, dus wij zijn in ieder geval hoopvol gestemd!


Wil je het rondetafelgesprek terugkijken? Dat kan via deze link. En hier vind je onze position paper, zodat je de punten waarvoor wij gepleit hebben nog eens uitgebreid kan nalezen.


© 2015 - 2019 Aerial Pro B.V. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
US Icon.png